simple html web design software

PREČO ZELENÁ STRECHA

Dôvodov pre zelenú strechu je hneď niekoľko. Väčšina klientov vníma len estetickú časť zelenej strechy. Páči sa im príjemné prírodné prostredie, ktoré zelená strecha ponúka. Dôležité sú ale aj iné aspekty stavby zelenej strechy. Jej realizáciou sa nám v objekte zlepšia klimatické podmienky. Zvýši sa prirodzená vlhkosť, zníži kolísanie teplôt počas dňa, zníži sa prašnosť. Nie menej dôležité sú aj tepelno izolačné vlastnosti stavby.

VÝHODY A NEVÝHODY 

Zelená strecha má viac výhod než nevýhod.
Výhody : 
      zlepšenie klímy stavby
zlepšenie tepelnej stability
zvýšenie vlhkosti 
zníženie prašnosti 
zlepšenie tepelno -izolačných
vlastností

Nevýhody: 
                                    vyššie počiatočné stavebné
náklady

Rozdelenie zelených striechPodľa údržby:
- extenzívne zelené strechy
-intenzívne zelené strechy


EXTENZÍVNA STRECHA

Tento typ strechy sa vyznačuje  svojou bezúdržbovosťou. Hrúbka substrátu sa pohybuje od 5 do 25 cm a jej zaťaženie od 60 - 300 kg/m2. Vhodnými rastlinami pre extenzívne zelené strechy sú najmä rozchodníky rôznych druhov. Ide o rastliny rozrastajúce sa do šírky, ktoré znesú extrémne podmienky striedania tepla, sucha a mrazu. Extenzívnu strechu netreba zavlažovať, kosiť, ani hnojiť- je bezúdržbová. Je vhodná pre subtilnejšie konštrukcie, pre strechy, ktoré nemajú poskytovať estetický zážitok, pre šikmé strechy a pod. 

INTENZÍVNA STRECHA

Hrúbka substrátu je pri intenzívnych zelených strechách  viac ako 25 cm a  jej zaťaženie  až do  1 000 kg/m2. Skladba strechy je vhodná pre plochy, ktoré majú poskytovať estetický zážitok. Jej skladba zabečuje lepšiu izoláciu. Na tieto strechy sa vysádzajú trávnaté koberce, rôzne druhy kvetov, kríky a dokonca aj menšie stromy. Takéto strechy však vyžadujú  masívnejšiu konštrukciu,  zavlažovanie a občasnú údržbu.

 

Podľa sklonu strechy:
PLOCHÁ ZELENÁ STRECHA


So sklonom do 5°. Sú najvhodnejšie pre intenzívnu strešnú skladbu a pre tvorenie krásnych plôch a parkov. Sú zdanlivo najjednoduchšími, no obzvlášť pri týchto strechách je potrebné zabezpečenie funkčnej drenáže. Pri nevhodnej skladbe by mohlo dôjsť k odvzdušneniu substrátu a zničeniu rastlín.

MIERNE  ŠIKMÁ ZELENÁ STRECHA


So sklonom od 6 - 25°. Pri týchto strechách je už potrebné čiastočné zaistenie pôdy proti zosuvu. Inak sú vhodnými ako pre intenzívnu, tak aj pre extenzívnu strešnú skladbu..

ŠIKMÁ ZELENÁ STRECHA


So sklonom 25-45°. Pri strechách s takýmto vysokým sklonom je potrebné zabezpečenie pôdy proti zosuvu opornými lištami a kotviacim systémom. Sklon je vhodný najmä pre extenzívnu skladbu a pre hrúbku substrátu do 15 cm. Strechy s týmto sklonom sú najťažšie na realizáciu a často si vyžadujú individuálne riešenia.

PLOCHÁ ZELENÁ STRECHA

So sklonom do 5°. Sú najvhodnejšie pre intenzívnu strešnú skladbu a pre tvorenie krásnych plôch a parkov. Sú zdanlivo najjednoduchšími, no obzvlášť pri týchto strechách je potrebné zabezpečenie funkčnej drenáže. Pri nevhodnej skladbe by mohlo dôjsť k odvzdušneniu substrátu a zničeniu rastlín.

MIERNE ŠIKMÁ ZELENÁ STRECHA

So sklonom od 6 - 25°. Pri týchto strechách je už potrebné čiastočné zaistenie pôdy proti zosuvu. Inak sú vhodnými ako pre intenzívnu, tak aj pre extenzívnu strešnú skladbu.

ŠIKMÁ ZELENÁ STRECHA

So sklonom 25-45°. Pri strechách s takýmto vysokým sklonom je potrebné zabezpečenie pôdy proti zosuvu opornými lištami a kotviacim systémom. Sklon je vhodný najmä pre extenzívnu skladbu a pre hrúbku substrátu do 15 cm. Strechy s týmto sklonom sú najťažšie na realizáciu a často si vyžadujú individuálne riešenia.

SKLADBA SYSTÉMU   

Solid color intro with an image on the right side. Also this block has no paddings.

VOĽBA SYSTÉMU

Systém zhotovenia zelenej strechy je zväčša daný technickými parametrami  stavebnej konštrukcie a požadovaným využitím takejto strechy. Pri rekonštruovanej streche menšej nosnosti len ťažko zhotovýme intenzívny druh strechy, kde sa počíta s väčšou hrúbkou a tým aj väčšou hmotnosťou konštrukcie. U novej strechy konštrukčné parametre nosnej konštrukcie vieme prispôsobiť potrebám zvoleného druhu strechy.